Ik zou willen streven naar model driven architecture met bouwblokken op alle gewenste abstractieniveaus.

-- Carl in 't Veld,